header
Keskustan Iin Kunnallisjärjestä
navigation
 • Missio
 • Järjestöaineisto
 • Blogit

   

   

   

   

  Maakuntauudistus tuo lisää demokratiaa

  Eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit, europarlamenttivaalit… Nyt joukkoon on liittymässä maakuntavaalit, kun lajissaan ensimmäiset maakuntavaltuustot valitaan ensi lokakuussa. Vaalit ovat aina tilaisuus käyttää meille kaikille annettua kansanvaltaa. Jokaisella meillä on yksi ääni ja se ääni on syytä käyttää hyvin.

  Maakunta tuntuu olevan monille etäinen ja hieman hämäräkin asia, jopa monien päättäjien joukossa. Se on harmi, sillä vuoden 2020 alussa maakuntien vastuulle siirtyy 25 lakisääteistä tehtävää, mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja suurin osa nykyisten ELY-keskusten palveluista. Maakunnilla ja maakuntavaltuustoilla tulee siis olemaan merkitystä.

  Itse näen maakuntauudistuksen vahvasti demokratian vahvistamisena. Viimeinkin maakunnan asukkaat saavat valita omat edustajansa päättämään asioista. Esimerkiksi ELY-keskusten poliittinen ohjaus on ollut viime vuosina lähes täysin retuperällä. Vallan valuminen virkamiesportaalle on heikentänyt kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia siitä huolimatta, että osallistamiseen on yritetty panostaa. Nyt se korjataan!

  Paljon pelotellaan sillä, ettei esimerkiksi Ii tule saamaan ainoatakaan maakuntavaltuutettua. Ajatus on mielestäni absurdi paristakin syystä johtuen. Ensinnäkin täytyy huomauttaa, että syksyllä ei valita kuntien edustajia. Tarkoituksena on valita koko maakuntaa edustavia maakuntavaltuutettuja. Emme äänestä iiläistä tai oululaista, äänestämme pohojos-pohojalaista. Toisena asiana haluan painottaa sitä, ettei ainoatakaan ääntä ole annettu, saati laskettu. Aidossa demokratiassa tulosta ei varmaksi tiedetä ennen ääntenlaskun valmistumista. 

  Valtteri Paakki

  varavaltuutettu

  Suomen Keskusta

  Julkaistu IiSanomissa keskiviikkona 14. helmikuuta 2018 

   

  Lähipalvelut

  Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö on kartoittanut lapsiperheiden ja ikäihmisten lähipalvelutoiveita.

      

  0,5-1 km etäisyydellä halutaan olevan 

  alle kouluikäisten kerho

  elintarvikeliike 

  rahannostoautomaatti

  esikoulu

  ym

  1-2 km etäisyydellä  

  apteekki 

  lääkäri

  hammaslääkäri

  posti

  pankin konttori

  peruskoulu ja lukio

  ym.

  2-5 km etäisyydellä

  huoltoasema 

  alko

  lääkäri (lapsiperheet)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Artikkeli löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-06-04_002.html?s=0

   

  Keskustalaisen kuntapolitiikan tärkein tavoite on turvata kaikille laadukkaat peruspalvelut ja niiden tasavertainen saatavuus kunnan ja kylän sijainnista riippumatta.  Pankkiautomaatti, posti, pankin konttori, elintarvikeliike ja huoltoasema puuttuvat monen kylätien varresta. Toiveet eivät aina toteudu.

  Kuntien asema palveluiden tuottamisessa muuttuu lähivuosien aikana. Sote siirtyy kunnilta maakunnille. Monet kuntapoliitikot ovat huokaisseet helpotuksesta ja ajatelleet, että voivat jättää sosiaali- ja terveyspalvelut muitten niskoille. Mielestäni jokaisen, varsinkin kuntapäättäjän tulee huolehtia peruspalveluista ja niiden saatavuudesta. Sotesta piittaamaton kunnanvaltuutettu on kuin kitaristi jonka kitarasta puuttuvat kielet. Elinvoimaisen kunnan asukkaat tarvitsevat hyvin toteutetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Tulevaan maakuntavaltuuston valitaan suoralla vaalilla toivottavasti alueemme parhaat päättäjät. Sellaiset päättäjät kuuntelevat kuntien ja kylien tarpeita. Tähän tarvitaan niitä kuntapäättäjiä, jotka kykenevät esittämään nämä tarpeet riittävän selvästi. Tässä auttaa kokemus ja valmiit suhteet maakunnan poliittisiin ryhmiin ja tuleviin maakuntapäättäjiin.

  Lähipalvelut ovat tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. In kunnan reuna-alueilla yli 65 vuotiaitten määrä on nyt jo noin 50 % alueen asukkaista.  Lähimpään rahannostoautomaattiin voi olla matkaa yli 40 km. Terveyskeskukseen on mahdotonta matkustaa julkisen liikenteen avulla. Elintarvikeliikkeeseenkin yli 40 km. Tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia kuntapäättäjiä. Tarvitaan uusia tapoja näiden palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi. Tutkimusten valossa reuna-alueiden kehitystä ja palveluiden parantumista edistää ”yllättäen” keskustan elinvoiman kohentaminen. Iissä se tarkoittaa kuntakeskuksen ja Oulun elinvoimaa.

  Iin asukasluvun hyvä kasvuvauhti on hiipunut ja kääntynyt pieneen laskuun.  Uskon hyvän päivähoidon ja opetuksen merkitykseen kotipaikan valintaan. Tammikuussa 2017 Iissä työttömyysaste oli 17,6 %. Toimin ennen eläkkeelle siirtymistäni opettajana Kuivaniemellä 30 vuoden ajan. Suurin osa silloin opettamistani oppilaista on muuttanut muualle työ- ja opiskelupaikan perässä. Tutkimusten mukaan työpaikka on tärkein asuinpaikan valintatekijä. Hyvä työllisyysaste lisää hyvinvointia ja tuo verotuloja parempien palveluiden tuottamiseen ja rahaa rakentaa.

  Pekka Koskela

  Keskustan kuntavaaliehdokas numero 54

   

  Huolenpitoa huomennakin

   

   

  Huolenpito ja välittäminen ovat tärkeitä asioita. Me voimme tavallisen arjen keskellä auttaa ja tukea toisiamme monella tavalla.

   

  Tunnetko sinä naapurisi? Tiedätkö, miten hänellä menee? Entä tunnetko hyvän mutta raskaan elämän eläneen ja nyt muistisairasta vaimoaan omaishoitokorvauksella hoitavan sairaan miehen elämää.

   

  Oletko tarjonnut apua tutulle vanhukselle? Hänen pitäisi päästä pankkiin maksamaan kertyneitä laskuja. Hänen tietokoneensa ”herjaa” falsh on vanhentut ja pankkiin pääsy estynyt, Voisitko auttaa häntä.

   

  Oletko tarjonnut apua lapsiperheen arkeen? On muskari, eskari, koulu, salivuoro, siivous, pyykinpesu, ruuanlaitto, päivähoito, niin sanotut ruuhkavuodet. Työpaikalla jatkuvat yt-neuvottelut.  Isovanhemmat asuvat kaukana.  Millaista on huolenpitosi.

   

  Syrjäytymisvaarassa oleva nuoret, yksihuoltajat, työttömät, sairaat, yksinäiset… Lista on loputon.

  Keskustalainen arvopohja nojaa Santeri Alkion ajatuksiin elämästä, tasa-arvosta ja toisistamme huolehtimisesta. Keskusta on valinnut vaaliteemakseen arvopohjaamme sopivan ilmaisun ”Huolenpitoa huomennakin”.

   

  Näyttää että keskustelusta jäävät pois SOTE ja vanhukset. Nehän siirtyvät maakuntien vastuulle. Asiat olisivat menossa päälaelleen jos jätämme kaiken maakunnan koneiston hoidettavaksi.

   

  Maakunnasta ei saa tulla pelottavaa hoitokoneistomörköä, johon kukaan ei saa minkäänlaista tolkkua.  Valinnanvapaus ei vielä riitä hoidoksi. Tarvitaan hoitajat ja riittävä resurssit. Tarvitaan ihmiset maakuntiin hoitamaan ja johtamaan tämä uudistus kuntoon Uskon sieltäkin löytyvän huolenpitäjiä. 

  Tulevaisuuden kuntapäättäjiltä vaaditaan lujaa arvopohjaa, avoimuutta, rehellisyyttä ja vahvoja yhteyksiä maakunnan huolenpitäjiin. Kokemus ja laaja verkosto takaavat parhaan lopputuloksen.

   

   

  Pekka Koskela                            

  Keskusta

  Huolenpitäjä numero 54        

   

   

   

  Oletko valmis historian ensimmäisiin kuntavaaleihin?

   

  Kuntalakiuudistuksen myötä kunnallisvaaleista tuli kuntavaalit. Kunnilta siirtyy noin puoluet tehtävistä tulevan valtuustokauden aikana maakunnalle. Kuntien vastuulle jää koulutus, varhaiskasvatus, päivähoito, maankäyttö, kaavoitus, elinvoiman vahvistaminen sekä hyvinvointiin liittyviä tehtäviä.

   

  Pääministeri Sipilän johtama hallitus huolehti siitä, ettei kunnilta leikata. Leikkaukset,  olisivat kohdentuneet  päivähoitoon, peruskoulutukseen, terveyskeskus- ja vanhuspalveluihin.

   

  Kuntavaaleissa äänestäminen on tärkeää ja kansalaisvelvollisuus. Kunnissa päätetään ihmistä lähellä olevista arjen asioista. Sanotaan, että äänestäminen tuo oikeuden myös arvioida päätöksenteon onnistumista.

   

  Kuntapäätöstenteko ei ole mitään rakettitiedettä ja maalaisjärjellä pärjää pitkälle. Kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille järjestetään lisäksi koulutusta tehtävään. Kokeneilta  valtuutetuilta saa myös opastusta yli puoluerajojen.

   

  Mikäli tunnet halua vaikuttaa lähimmäistesi arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin, olet oikea henkilö kuntavaaliehdokkaaksi. Kaikkien puoluiden ehdokaslistoilla on vielä tilaa, mutta ehdokkaaksi haluavilla alkaa olla jo kiire, sillä ehdokasasettelu päättyy 28. helmikuuta.

   

  Kuntavaalit ovat henkilövaalit, jossa äänet menevät puolueen listalle. Ääni annetaan yleensä tutulle ja luotetulle henkilölle. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva puolue tai ehdokas riippumatta ajatus- tai arvomaailmasta. Suurimman puolueen ryhmästä on paras mahdollisuus vaikuttaa asioihin, mutta myös pienemmillä on sanansa sanottavana.

   

  Keskustan arvomaailmassa huominen on huolenpitoa nuorisosta, vanhuksista, heikompiosaisista. Maaseutu pyritään pitämään asuttuna ja elinvoimaisena. Puolueen arvot sopivat hyvin tavalliselle ihmiselle ja elinkeinoharjoittajalle.

   

  Huomisen huolenpito on helpompaa, kun laitetaan huoltosuhde kuntoon. Yhdessä kuntakohtaisesti Suomi kuntoon!

   

  Harri Sanaksenaho

  Iin kunnanvaltuutettu

  Kunnanhallituksen jäsen

  Suomen keskusta r.p.